ವಾರ್ತೆಗಳು

 ಕ್ರ. ಸಂ. ವಾರ್ತೆಗಳು ವಿವರಗಳು

ಟಿಪ್ಪಣಿ::ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ದಯವಿಟ್ಟು ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಲು ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ರೀಡರ್‍ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
Please install Acrobat reader to open the documents, as all the documents are published in pdf format.

 ಕ್ರ. ಸಂ. ವಾರ್ತೆಗಳು ವಿವರಗಳು
1

ALTERNATIVE ROUTES STUDIED FOR AIRPORT LINK & PROPOSED ORR METRO ALIGNMENT

posted on 14/9/2016


2

Metro Link from K R Puram to Silkboard

posted on 10/11/2016


Click here for details

3

POLICY FOR HIRING BMRCL PREMISES - RANGOLI METRO ART CENTER AND BANGALORE HAAT

PROCEDURE AND CONDITIONS FOR FILM SHOOTING IN THE PREMISES / ROLLING STOCK (TRAINS) OF BANGALORE METRO RAIL CORPORATION LIMITED

posted on 12/12/2016


Click here to view

4

The Bangalore Metro Rail Internship Guidelines 2017 

posted on posted on 4/1/2017


Click here to view

5

Environmental Impact Assessment Study 
Gottigere-Nagavara Corridor Bangalore Metro Rail Project: Phase - II
posted on 7/6/2017


Click here to view

6

Brief note on Kengeri Lake Development  


Click here to View Brief note on Kengeri Lake Development

7

 ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಹಂತ-2
ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ - ನಾಗವಾರ ಕಾರಿಡಾರ್


ಪುನರ್‍ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಚೌಕಟ್ಟು ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

1006

ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಅಳವಡಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರ ಪಟ್ಟಿಯು ದಿನಾಂಕ 01/08/2017 ರಿಂದ ಜಾರಿಯೆಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.


ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಅಳವಡಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರಗಳ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2007

ಹಂತ ೨ ರ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನೆಯ ವರದಿ


ಹಂತ ೨ ರ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನೆಯ ವರದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2008

ಹಂತ ೨ ರ  ರ್.ವಿ.ರಸ್ತೆ - ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕಾರಿಡಾರ್ನ  ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನೆಯ ವರದಿ


ಹಂತ ೨ ರ ರ್.ವಿ.ರಸ್ತೆ - ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನೆಯ ವರದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

3006

Entry to Mysore Road Metro Station trough “C” entrance will be closed for 15 days from 25/11/2017 to 10/12/2017 to take up the work of installation of escalator.


Entry to Mysore Road Metro Station trough “C” entrance will be closed for 15 days

2006

ಹಂತ ೨ ರ ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ - ಐ.ಐ.ಮ್.ಬಿ.-ನಾಗವಾರ ಕಾರಿಡಾರ್ನ  ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನೆಯ ವರದಿ


ಹಂತ ೨ ರ ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ - ಐ.ಐ.ಮ್.ಬಿ.-ನಾಗವಾರ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನೆಯ ವರದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಟಿಪ್ಪಣಿ::ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ದಯವಿಟ್ಟು ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಲು ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ರೀಡರ್‍ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
Please install Acrobat reader to open the documents, as all the documents are published in pdf format.

ಕ್ರ. ಸಂ. ಕಳೆದ ಮತ್ತು ದೊರೆತ ವಸ್ತುಗಳು
1 .

ಟಿಪ್ಪಣಿ::ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ದಯವಿಟ್ಟು ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಲು ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ರೀಡರ್‍ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
Please install Acrobat reader to open the documents, as all the documents are published in pdf format.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಎಂಆರ್‍ಸಿಎಲ್‍ನ ಉತ್ತರಗಳು
1

ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಸ್


1. ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಚಾಲನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತೇ?

ಇಲ್ಲ.

2. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿ.ಮೀ. ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ?

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ (ಪವರಿಂಗ್) ಮತ್ತು ನಿಲುಗಡೆ (ಬ್ರೆಕಿಂಗ್) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ 500 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

3. ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಚಾಲನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳು ತಲುಪಿದಂಥ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಎಷ್ಟು?

1 ಗಂಟೆಗೆ 80 ಕಿ.ಮೀ.

4. ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯುಕ್ತರ (ಸಿಆರ್‍ಎಸ್) ಭೇಟಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಚಾಲನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, 
ರೈಲು, ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಗರಿಷ್ಠ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳು ಎಷ್ಟು?

750 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳು

5. ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಓಡಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಾಗುತ್ತಿದೆ?

ರೈಲು ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಚರಿಸುವುದು? ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಣ್ಯದಿಂದ ಯಶವಂತಪುರದವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 

ಜುಲೈ 510ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.


ಟಿಪ್ಪಣಿ::ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ದಯವಿಟ್ಟು ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಲು ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ರೀಡರ್‍ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
Please install Acrobat reader to open the documents, as all the documents are published in pdf format.

ಟಿಪ್ಪಣಿ::ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ದಯವಿಟ್ಟು ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಲು ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ರೀಡರ್‍ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
Please install Acrobat reader to open the documents, as all the documents are published in pdf format.

ಜನೆವರಿ 2016

ಫೆಬ್ರುವರಿ 2016

ಮಾರ್ಚ್ 2016

ಏಪ್ರಿಲ್ 2016

ಟಿಪ್ಪಣಿ::ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ದಯವಿಟ್ಟು ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಲು ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ರೀಡರ್‍ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
Please install Acrobat reader to open the documents, as all the documents are published in pdf format.