ವ್ರತ್ತಿ ಜೀವನ

 Sl.No Description Details
1 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BMRCL/O&M/2021/C28813 ದಿನಾಂಕ : 03/12/2021, ಹುದ್ದೆ "ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ / ಟ್ರೈನ್ ಆಪರೇಟರ್ (SC/TO)" ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ. - ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

2 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:BMRCL/0234/HR/2021 ದಿನಾಂಕ : 18/10/2021, ಹುದ್ದೆ "ಸಹಾಯಕ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ" ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ.
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

3 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:BMRCL/0166/FIN/2021/C- 28061, ಹುದ್ದೆ "ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಎಫ್ & ಎ) ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಎಫ್ & ಎ) " ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಪ್ಯೂಟೇಶನ್" ಮೇಲೆ.
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

4 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BMRCL/0174/ADM/2021/C-28302 ದಿನಾಂಕ: 24.08.2021, ಹುದ್ದೆ "ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಸ್ವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) " ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ.
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

5 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ.:BMRCL/0111/ADM/2021/C-27586 ದಿನಾಂಕ: 28.07.2021, ಹುದ್ದೆ "ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(F&A), ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(Stores) and ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(HR)
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

6 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BMRCL 0119 ADM 2021/27881 ದಿನಾಂಕ: 30.06.2021, ಹುದ್ದೆ "ಹಿರಿಯ ನಗರ ಯೋಜಕ (ಸಲಹೆಗಾರ) " ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ.
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

7 BMRCL inviting applications for Deputationist of IRSE cadre Group-A Indian Railway officers. Kindly find attached the notification for the post of “Chief Engineer” on “Deputation” from Indian Railways only. - Last date for receipt of applications is 5 PM on 30.04.2021
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

8 BMRCL invites applications from IRSE/IRSME/IRSS officers from Railways on Deputation basis for the follwing posts: Chief Engineer (S&T), Chief Electrical Engineer (E&M), General Manager (Rolling Stock - Maintenance), Deputy General Manager (Rolling Stock - Maintenance), Dy. General Manager (S&T) and Dy. General Manager (Stores) - Last date for receipt of applications is 05.30 PM on 31.05.2021.
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

9 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BMRCL/0104/FIN/2021/C- 27297 ದಿನಾಂಕ: 23.03.2021, ಹುದ್ದೆ "ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (F&A)" ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ / ನಿಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ.
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

10 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯ: BMRCL/0074/ADM/2021/C-26997 ದಿನಾಂಕ: 01.03.2021, ಹುದ್ದೆ "ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (Planning and Design) and ಮುಖ್ಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ (SHE) ತಜ್ಞ(Dy.CE Grade) " ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ.
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

11 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ. BMRCL/SEMU/C-26725/2020-21 ದಿನಾಂಕ:08.02.2021, ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಹುದ್ದೆ: "ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (Forestry), ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (Environment) and ವಿಭಾಗ ಅಭಿಯಂತರರು (Environment) ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ನೇಮಕಾತಿಗಳು " ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ"
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

12 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BMRCL/0008/ADM/ 2021/C- 26650 ದಿನಾಂಕ- 01.02.2021 ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ನಿಯೋಜನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ.
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

13 EMPLOYMENT NOTIFICATION NO. BMRCL 82 ADM 2018 / O&M Maintainer -134 posts, Junior Engineer - 21 Posts, Section Engineer - 19 Posts
Click here to view "Notification"

ಕೆಇಎ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

"ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ರದ್ದತಿ" ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ