ಮುಖಪುಟ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Sl.No

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

1 ಶ್ರೀ.ಡಿ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ,
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ)
ಸಿವಿಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ನೆಲಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ, ಇತ್ಯಾದಿ. 080-22969206
2 ಶ್ರೀ ಎನ್. ಎಂ. ಧೋಕೆ,
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆರ್‍ಎಸ್‍ಇ)
ಹಳಿ ಬಂಡಿಗಳು (ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್), ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು 080-22969231
3 ಶ್ರೀ ಚನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡರ್,
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ)
ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಪುನರ್ವಸತಿ 080-22969396
4 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್.ಯಶ್ವಂತ್ ಚವಾಣ್,
ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು 080-22969300
5 ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು,
ಒ & ಎಂ ವಿಭಾಗ
ನಿಲ್ದಾಣಗಳು / ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು / ಪ್ರಯಾಣ / ರೀಚಾರ್ಜ್ / ಟೋಕನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳಿಗಾಗಿ, 080 -25191091

Email: travelhelp@bmrc.co.in

Toll-free Helpline: 1800-425-12345